ROUTE 66

Next Generation

ANBI 


Stichting Route 66 zet zich in voor het herstel en de mentale veerkracht van jongvolwassenen en heeft daarbij de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons doel is om met alle beschikbare middelen het bewustzijn en de kennis van mensen te vergroten over hun verbondenheid met hun eigen waarde. Op deze manier inspireren we mensen om zelf duurzaamheid te realiseren op alle terreinen van het leven.


Om dit te bereiken, werft Stichting Route 66 financiële middelen via donaties en diverse langdurige financiële steunmogelijkheden, waaronder die van de steunstichting ZieMens. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en zet zich in om het inspiratie- en educatiewerk van deze sociale onderneming te ondersteunen en te zorgen voor een duurzame toekomst. Jaarlijks stelt het bestuur een beleidsplan op om deze missie te realiseren.

 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn