ROUTE 66
Next Generation
 

Transformatieve trajecten voor jongvolwassenen

Nieuwetijders, The Next Generation, Millennials, de vergeten of verloren generatie, Gen Y, X , Z,  en hoogsensitieve jongvolwassenen; hebben dezelfde missie:


 'ZIJ ZIJN KLAAR VOOR EEN NIEUWE WERELD'


Route 66 is een officieel erkende ANBI-stichting met een diepe toewijding aan de toekomst van jongvolwassenen en onze planeet. 


Onze missie is om jongeren te helpen op hun ontdekkingstocht naar zelfkennis en emotionele balans. We willen hen inspireren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en te streven naar duurzaamheid in denken en handelen. Dit realiseren we door middel van innovatieve, educatieve en levensveranderende activiteiten die passen bij de moderne visie op persoonlijke groei.

 

Onze focus ligt vooral op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 28 jaar. We hebben een sterke overtuiging dat wereldwijde verandering begint bij elk individu. Deze generatie wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen in de wereld van vandaag. Velen van hen ervaren ernstige overbelasting, voelen zich hopeloos over de toekomst, zoeken hun toevlucht in verslavingen en worstelen met gevoelens van ontoereikendheid door de druk van maatschappelijke verwachtingen. Schokkend genoeg voelt één op de drie jongvolwassenen zich diep ongelukkig. We zijn er om hen te ondersteunen en bieden een natuurrijke omgeving waarin ze hun innerlijke kracht kunnen ontdekken, en op die manier de wereld zelf kunnen helpen veranderen.

 

Door bewustwording te verspreiden via onze KenJeZelf-campagne, leggen we de fundamenten voor een toekomst die gekenmerkt wordt door verbondenheid, duurzaamheid en gezondheid. Dit heeft niet alleen invloed op ons heden, maar zal ook een positieve impact hebben op de komende generaties, inclusief onze kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Het begint allemaal bij ons, in het hier en nu, waar we de basis leggen voor een betere wereld op de lange termijn.


Onze bewustzijnscampagne is gebaseerd op vier cruciale pijlers: ervarend leren, bewustwording, verbinding met mens en natuur, en inclusiviteit. Dit betekent dat we jongeren uitnodigen om actief te leren door ervaring, bewustzijn vergroten over zichzelf en hun omgeving, een diepere verbondenheid met mens en natuur te ontwikkelen, en een inclusieve houding aan te nemen waarin verschillende perspectieven worden gehoord en gerespecteerd.

We moedigen jongeren aan om zich opnieuw open te stellen voor nieuwe ervaringen, hun diepste verlangens en doelen te herontdekken, innovatieve oplossingen voor problemen te vinden, en te beseffen dat ze zelf de kracht hebben om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Het begint met het herstellen van de verbinding met henzelf en met de wereld om hen heen, en vanuit die verbinding te groeien en bij te dragen aan een betere toekomst.


Onze kernactiviteiten zijn gericht op duurzaamheid en persoonlijke groei, en omvatten verschillende mogelijkheden, van individuele trajecten tot kleinschalige groepsbijeenkomsten, en zelfs internationale programma's op Gran Canaria. Daarnaast bieden we jongeren en begeleiders nu ook de kans om het KenJeZelf programma via E-Coaching te volgen. Hierdoor maken we ons aanbod nog toegankelijker voor een breder publiek.


Jongvolwassenen met diverse achtergronden, waaronder diegenen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, studenten, mensen met mentale overbelasting, game- en internetverslaving, OCD, spiritueel ontwaakten en hooggevoelige individuen, kunnen bij ons terecht. 


Kijk verder op de website en neem gerust contact op voor meer informatie over onze benadering.

  
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn